Redakčné oznámenie č. r1/c8/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 721/2004 Z. z.

Čiastka 8/2005
Platnosť od 21.01.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v zákone č. 721/2004 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. II dvadsiatom piatom bode namiesto slov „§ 5 ods. 4“ majú byť správne uvedené slová „§ 75 ods. 4“.