Čiastka č. 44/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 23.03.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
95/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o statuse Organizácie Severoatlantickej zmluvy, predstaviteľov štátov a medzinárodného personálu
96/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o statuse misií a predstaviteľov tretích štátov pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy