Čiastka č. 204/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 11.11.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
500/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15.11.2005
501/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o liekovej knižke pacienta 01.01.2006
502/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania