Čiastka č. 17/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 10.02.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
32/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
33/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúceho Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu
r1/c17/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z.