Oznámenie č. 32/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 17/2005
Platnosť od 10.02.2005

32

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. septembra 2004 a 22. novembra 2004 výmenou listov ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Litovskej republiky bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou nezostal v platnosti žiaden zmluvný dokument.

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.