Čiastka č. 136/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 20.07.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
318/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 01.08.2005
319/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z. 01.09.2005
320/2005 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. júna 2005 vo veci vyslovenia nesúladu časti § 130 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky 20.07.2005
321/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach 01.08.2005
322/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah 01.08.2005
323/2005 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006 01.01.2006