Čiastka č. 12/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 26.01.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
20/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúceho sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov
21/2005 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2005 01.02.2005
r1/c12/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 725/2004 Z. z.