Čiastka č. 7/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 15.01.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
14/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. 01.02.2004
15/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách 01.05.2004
16/2004 Z. z. Zákon o Slovenskej televízii 01.02.2004
17/2004 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov 01.02.2004
18/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 č. 2953/2002-100, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mlieko
19/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka
20/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa