Čiastka č. 52/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 28.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
108/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pamiatkových rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica 01.03.2004
109/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 05380/2003, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení opatrenia č. OPL 0104-06161/2003