Čiastka č. 4/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 13.01.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2004
6/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov 15.01.2004
7/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní ošípaných, o evidencii ošípaných a o vedení centrálneho registra ošípaných
8/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz