Čiastka č. 39/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 20.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
84/2004 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Kempelena 25.02.2004
85/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2004 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru
86/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2004 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
87/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ozbrojených silách Slovenskej republiky