Čiastka č. 33/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 14.02.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
71/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol 01.05.2004
72/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu 15.02.2004
73/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky na ochranu proti šíreniu štítničky nebezpečnej 15.02.2004
74/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín 15.02.2004