Čiastka č. 260/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 23.11.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
602/2004 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“ 01.12.2004
603/2004 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o treťom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu 01.12.2004
604/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
605/2004 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku a zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky
r1/c260/2004 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z.