Redakčné oznámenie č. r1/c260/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z.

Čiastka 260/2004
Platnosť od 23.11.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách

V § 7 ods. 1 má tretia veta správne znieť:

„Dozor pri vykonávaní externej časti maturitnej skúšky a oprave napísaných testov vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa externá časť maturitnej skúšky koná.“.