Čiastka č. 144/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 04.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
343/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti niektorých medzinárodných zmlúv hospodárskeho charakteru Slovenskej republiky
r1/c144/2004 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z.