Oznámenie č. 343/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti niektorých medzinárodných zmlúv hospodárskeho charakteru Slovenskej republiky

Čiastka 144/2004
Platnosť od 04.06.2004

343

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. apríla 2004 skončila sa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán platnosť medzinárodných zmlúv s uvedenými štátmi a s medzinárodnou organizáciou:

Albánska republika

Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej ľudovej socialistickej republiky podpísaná v Prahe 26. októbra 1990 (vyhláška č. 365/1991 Zb.),

Austrálsky zväz

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Austrálie o obchodnej a hospodárskej spolupráci podpísaná v Canberre 23. apríla 1999 (oznámenie č. 40/2001 Z. z.),

Bangladéšska ľudová republika

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky podpísaná v Dháke 27. októbra 1972 (vyhláška č. 131/1973 Zb.),

Čílska republika

Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Chilskej republiky podpísaná v Santiagu 7. novembra 1990,

Čínska ľudová republika

Dohoda o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky podpísaná v Pekingu 21. februára 1994 (oznámenie č. 277/1997 Z. z.),

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o hospodárskej a technickej spolupráci a Protokol o zriadení spoločnej komisie pre hospodársku, obchodnú a vedecko-technickú spoluprácu podpísané v Prahe 6. júla 1984,

Estónska republika

Dohoda o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou podpísaná v Tallinne 28. mája 1996 (oznámenie č. 378/2000 Z. z.),

Filipínska republika

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Filipínskej republiky podpísaná v Manile 9. marca 1977 (vyhláška č. 134/1979 Zb.),

Guayanská republika

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Guayanskej kooperatívnej republiky podpísaná v Prahe 8. februára 1983,

Honduraská republika

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Honduraskej republiky podpísaná v Prahe 25. augusta 1987,

Indonézska republika

Obchodná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky podpísaná v Bratislave 19. júna 2002 (oznámenie č. 226/2003 Z. z.),

Juhoafrická republika

Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky podpísaná v Prahe 12. septembra 1991,

Kambodžské kráľovstvo

Dohoda o výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžskou ľudovou republikou podpísaná v Prahe 19. novembra 1980,

Konžská demokratická republika

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Konžskej ľudovej republiky podpísaná v Brazzaville 6. októbra 1983,

Dohoda o hospodárskej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo podpísaná v Brazzaville 20. apríla 1964,

Kórejská ľudovodemokratická republika

Protokol o všeobecných podmienkach na dodávky tovaru z Československej socialistickej republiky do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky do Československej socialistickej republiky podpísaný v Pchjongjangu 27. novembra 1962,

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o zriadení Medzivládneho československo-kórejského poradného výboru pre hospodárstvo, vedu a techniku podpísaná v Prahe 2. novembra 1978,

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky podpísaná v Prahe 1. novembra 1990 (vyhláška č. 467/1991 Zb.),

Kórejská republika

Dohoda o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kórejskej republiky podpísaná v Soule 26. októbra 1990 (vyhláška č. 215/1991 Zb.),

Kuvajtský štát

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt podpísaná v Kuvajte 1. októbra 1984,

Lesothské kráľovstvo

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Lesothského kráľovstva podpísaná v Maseru 5. júna 1984,

Libanonská republika

Obchodná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Libanonskej republiky podpísaná v Bejrúte 2. apríla 2001 (oznámenie č. 115/2003 Z. z.),

Litovská republika

Dohoda o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou podpísaná v Bratislave 27. novembra 1996 (oznámenie č. 375/2000 Z. z.),

Lotyšská republika

Dohoda o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou podpísaná v Rige 19. apríla 1996 (oznámenie č. 337/2000 Z. z.),

Malajzia

Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Malajziou podpísaná v Kuala Lumpure 20. novembra 1972 (vyhláška č. 130/1973 Zb.),

Panamská republika

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Panamskej republiky podpísaná v Paname 17. apríla 1979 (vyhláška č. 72/1980 Zb.),

Ruská federácia

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci podpísaná v Moskve 25. marca 1993 (oznámenie č. 77/1994 Z. z.),

Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o obchodno-ekonomických vzťahoch v roku 1993 podpísaný v Moskve 4. júna 1993,

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe závodu na výrobu produkcie obsahujúcej nikel a kobalt v Punta Gorde v Kubánskej republike podpísaná v Moskve 5. októbra 1977,

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach pobytu a činnosti dodávateľskej organizácie Československej socialistickej republiky na území Zväzu sovietskych socialistických republík pri výstavbe objektu plynárenského priemyslu Zväzu sovietskych socialistických republík podpísaná v Moskve 15. novembra 1984,

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomne vyrovnaných dodávkach zariadení, prídavných výrobkov a materiálov na zabezpečenie výroby novej leteckej techniky podpísaná v Prahe 17. septembra 1981,

Protokol k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomne vyrovnaných dodávkach zariadení, prídavných výrobkov a materiálov na zabezpečenie výroby novej leteckej techniky podpísaný v Prahe 30. decembra 1986,

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti špecializácie a kooperácie pri výrobe jednotlivých druhov chemických prísad a syntetických kaučukov na výrobu pneumatík a technickej pryže podpísaná v Prahe 4. decembra 1984,

Seychelská republika

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Seychelskej republiky podpísaná vo Victórii 11. januára 1988,

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Dohoda o prístupe niektorých britských domínií k Zmluve medzi Československou republikou a Veľkou Britániou týkajúca sa vzoriek obchodných cestujúcich podpísaná v Londýne 31. januára 1923 (vyhláška č. 55/1925 Zb.),

Spojené štáty americké

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie podpísaná vo Viedni 13. júna 1991,

Spojené štáty mexické

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických o obchode a ekonomickej spolupráci podpísaná v Monterrey 20. marca 2002 (oznámenie č. 51/2003 Z. z.),

Štát Izrael

Dohoda o obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Štátu Izrael podpísaná v Jeruzaleme 19. novembra 1991 (vyhláška č. 508/1992 Zb.),

Dohoda o voľnom obchode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael podpísaná v Bratislave 22. mája 1996 (oznámenie č. 293/2000 Z. z.),

Tanzánijská zjednotená republika

Dohoda o všeobecnej spolupráci medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Zjednotenej tanzánskej republiky podpísaná v Daresaláme 8. mája 1986,

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej tanzánskej republiky podpísaná v Daresaláme 8. mája 1986,

Thajské kráľovstvo

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Thajského kráľovstva podpísaná v Prahe 20. septembra 1978 (vyhláška č. 86/1979 Zb.),

Protokol meniaci Obchodnú dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Thajského kráľovstva podpísaný v Prahe 6. marca 1987,

Turecká republika

Dohoda o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou podpísaná v Ankare 20. októbra 1997 (oznámenie č. 30/2000 Z. z.),

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky, Protokol medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky o ukončení platnosti Obchodnej zmluvy zo dňa 17. januára 1931 vzťahujúce sa na obchod a Likvidačný protokol medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky podpísané v Prahe 29. augusta 1975 (vyhláška č. 113/1976 Zb.),

Ugandská republika

Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Ugandy podpísaná v Entebbe 1. novembra 1963,

Bártrová dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky (zastúpená FMZO) a vládou Ugandskej republiky podpísaná v Kampale 9. januára 1988,

Vietnamská socialistická republika

Protokol o úprave všeobecných podmienok na dodávky tovaru z Československej republiky do Vietnamskej demokratickej republiky a z Vietnamskej demokratickej republiky do Československej republiky podpísaný v Hanoji 10. augusta 1955,

Protokol o všeobecných podmienkach na dodávky tovaru z Československej republiky do Vietnamskej demokratickej republiky a z Vietnamskej demokratickej republiky do Československej republiky podpísaný v Hanoji 12. marca 1957,

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o zriadení Československo-vietnamského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štatút k dohode podpísané v Prahe 12. januára 1973,

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o výmene tovaru a platbách a o poskytovaní úveru na vyrovnanie aktívneho salda medzi československým vývozom a dovozom na obdobie rokov 1976 – 1980 podpísaná v Prahe 13. júla 1976,

Dodatková dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o výmene tovaru a platbách a o poskytovaní úveru na vyrovnanie aktívneho salda medzi československým vývozom a dovozom na obdobie rokov 1976 – 1980 podpísaná v Prahe 28. septembra 1979,

Dohoda o hlavných smeroch rozvoja dlhodobej hospodárskej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou po roku 1980 podpísaná v Hanoji 14. februára 1980,

Protokol o zmenách všeobecných podmienok na dodávky tovaru z Československej republiky do Vietnamskej demokratickej republiky a z Vietnamskej demokratickej republiky do Československej republiky podpísaný v Hanoji 13. decembra 1980,

Program dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou na obdobie do roku 2000 podpísaný v Hanoji 8. apríla 1989,

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o vzájomnom obchode a platbách podpísaná v Hanoji 20. februára 1992,

Európske združenie voľného obchodu

Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu podpísaná v Prahe 20. marca 1992 (oznámenie č. 235/2003 Z. z.).