Redakčné oznámenie č. r1/c131/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z.

Čiastka 131/2004
Platnosť od 15.05.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

V § 48 ods. 6 majú byť pod písmenami „ZH“ uvedené písmená „ZA, ZI“ a pod slovami „Žiar nad Hronom“ uvedené slovo „Žilina“.