Čiastka č. 85/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 30.05.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
180/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané 01.07.2003
181/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Vykonávacieho programu ku Kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky na roky 2001 - 2005