Oznámenie č. 181/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Vykonávacieho programu ku Kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky na roky 2001 - 2005

Čiastka 85/2003
Platnosť od 30.05.2003
Redakčná poznámka

Vykonávací program nadobudol platnosť 29. novembra 2002 na základe článku 10 ods. 4.

181

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. septembra 2002 bol v Ríme podpísaný Vykonávací program ku Kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky na roky 2001 - 2005.

Vykonávací program nadobudol platnosť 29. novembra 2002 na základe článku 10 ods. 4.

Do textu vykonávacieho programu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.