Čiastka č. 70/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 08.05.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
147/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, o zhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Maroko, Lotyšsko a Estónsko
148/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene orgánov podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín Svätej Lucie
r1/c70/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z.