Oznámenie č. 148/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene orgánov podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín Svätej Lucie

Čiastka 70/2003
Platnosť od 08.05.2003
Redakčná poznámka

Dohovor pre Svätú Luciu nadobudol platnosť 14. februára 2003.

148

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Svätá Lucia oznámila 14. februára 2003 depozitárovi Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) zmenu svojich orgánov podľa článku 6 dohovoru.

V dôsledku uvedeného sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnený ako dodatok k č. 213/2002 Z. z. dopĺňa takto:

„Svätá Lucia

1. The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade,

2. The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade,

3. The Permanent Secretary, Ministry of Finance,

4. The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance,

5. The Registrar of Companies and Intellectual Property,

6. The Registrar of the Supreme Court,

7. The Solicitor General.“