Čiastka č. 168/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 24.09.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
386/2003 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Spojených štátov amerických, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
387/2003 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Guatemalskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
388/2003 Z. z. Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.10.2003
r1/c168/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 244/2003 Z. z.