Redakčné oznámenie č. r1/c168/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 244/2003 Z. z.

Čiastka 168/2003
Platnosť od 24.09.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov č. 244/2003 Z. z.

V článku 28 ods. 2 má písmeno b) správne znieť:

b) v prípade ostatných daní na daňové roky začínajúce sa 1. januára alebo neskôr v kalendárnom roku, v ktorom zmluva nadobudne platnosť.“.