Čiastka č. 151/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 09.08.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
340/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.09.2003
341/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení neskorších predpisov 01.09.2003
342/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode