Čiastka č. 140/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
292/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi 01.08.2003
293/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi 01.08.2003
294/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín 01.08.2003
295/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zootechnických a genealogických požiadavkách na obchodovanie skoňovitými zvieratami, ich spermou, vajíčkami a embryami 01.08.2003
296/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín 01.08.2003
297/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín 01.08.2003