Čiastka č. 139/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
287/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi 01.08.2003
288/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o hlásení chorôb zvierat 01.08.2003
289/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely 01.08.2003
290/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín 01.08.2003
291/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín 01.08.2003