Čiastka č. 124/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 24.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
245/2003 Z. z. Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31.07.2003
246/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve 01.08.2003
247/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 01.08.2003
248/2003 Z. z. Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov 01.08.2003
r1/c124/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z.