Čiastka č. 115/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 03.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
232/2003 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Honduraskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
233/2003 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Nikaragujskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
234/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa