Čiastka č. 85/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 20.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
199/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom 01.05.2002
200/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov 20.04.2002