Čiastka č. 70/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 29.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
167/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti na účely príplatku za štátnu službu a za verejnú službu v krízovej oblasti
168/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie
r1/c70/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 131/2002 Z. z.