Oznámenie č. 168/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie

Čiastka 70/2002
Platnosť od 29.03.2002 do03.06.2003
Zrušený 191/2003 Z. z.

168

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 27. marca 2002 č. 115. 541/2002, ktorým sa ustanovujú platové relácie.

Opatrením sa s účinnosťou od 1. apríla 2002 ustanovujú platové relácie.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.