Oznámenie č. 167/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti na účely príplatku za štátnu službu a za verejnú službu v krízovej oblasti

Čiastka 70/2002
Platnosť od 29.03.2002 do31.10.2009
Účinnosť do 31.10.2009
Zrušený 400/2009 Z. z.

167

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 91 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 25 ods. 2 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe

výnos z 27. marca 2002 č. 158. 170-2/2001, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti na účely príplatku za štátnu službu a za verejnú službu v krízovej oblasti.

Výnosom sa s účinnosťou od 1. apríla 2002 ustanovujú krízové oblasti, v ktorých patrí štátnemu zamestnancovi príplatok za štátnu službu v krízovej oblasti a zamestnancovi príplatok za prácu v krízovej oblasti vo výške 10 % súčtu jeho tarifného platu a osobného príplatku.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.