Čiastka č. 67/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 29.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 01.04.2002
163/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 01.04.2002