Čiastka č. 40/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 01.03.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
100/2002 Z. z. Zákon o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia 01.04.2002
101/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras 01.03.2002
102/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich
103/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca sladidlá
104/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá