Čiastka č. 29/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 20.02.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
68/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene charakteru cestného hraničného priechodu Rusovce – Rajka
r1/c29/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 506/2001 Z. z.