Redakčné oznámenie č. r1/c29/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 506/2001 Z. z.

Čiastka 29/2002
Platnosť od 20.02.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

V § 7 ods. 2 majú byť namiesto slov „§ 4 ods. 4“ správne uvedené slová „§ 4 ods. 3“ a v § 7 ods. 10 majú byť namiesto slov „odseku 8“ správne uvedené slová „odseku 9“.