Čiastka č. 287/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
758/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o prístupe Chorvátskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
759/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 12 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode