Oznámenie č. 758/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o prístupe Chorvátskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 287/2002
Platnosť od 31.12.2002

758

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2002 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda o prístupe Chorvátskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.

Dohoda sa bude predbežne vykonávať od 1. marca 2003 na základe článku 9 ods. 3.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.