Oznámenie č. 759/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 12 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 287/2002
Platnosť od 31.12.2002
Redakčná poznámka

Doplnkový protokol sa bude predbežne vykonávať od 1. januára 2003 na základe článku 3 ods. 3.

759

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2002 bol v Záhrebe podpísaný Doplnkový protokol č. 12 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.

Doplnkový protokol sa bude predbežne vykonávať od 1. januára 2003 na základe článku 3 ods. 3.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.