Čiastka č. 267/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 19.12.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
687/2002 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
688/2002 Z. z. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za predaj elektriny a podporných služieb držiteľmi licencie na výrobu elektriny 01.01.2003
689/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností