Čiastka č. 236/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 26.10.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
611/2002 Z. z. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla 01.01.2003
r1/c236/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 586/2002 Z. z.