Čiastka č. 227/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 11.10.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
591/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci 15.10.2002
592/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zotavovacie podujatia 01.11.2002
593/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Medzinárodného dohovoru o potláčaní financovania terorizmu