Čiastka č. 221/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 01.10.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
573/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej službe 01.10.2002
574/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov 01.10.2002
575/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o brannej povinnosti 01.10.2002