Čiastka č. 216/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 28.09.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
553/2002 Z. z. Zákon o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) 28.09.2002
554/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o kontrole zhody čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny s požiadavkami na kvalitu 01.10.2002
555/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období