Čiastka č. 201/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 11.09.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
516/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov 01.01.2003
517/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony úradu pre finančný trh 15.09.2002
518/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti 01.01.2003
519/2002 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu 11.09.2002
520/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o zdravotníckej spolupráci
521/2002 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri poskytovaní úverov