Čiastka č. 127/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 14.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
286/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu ročnej správy o činnosti vnútorného audítora a o vykonaní vnútorného auditu 01.07.2002
287/2002 Z. z. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 223/2000 Z. z. o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete