Čiastka č. 118/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 30.05.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
269/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
270/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore
r1/c118/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 107/2002 Z. z.