Redakčné oznámenie č. r1/c118/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 107/2002 Z. z.

Čiastka 118/2002
Platnosť od 30.05.2002 do31.12.2003
Účinnosť do 31.12.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 107/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov

V článku I § 5 ods. 3 má byť namiesto odkazu nad slovom služby „1c)" správne uvedený odkaz „1e)".