Čiastka č. 90/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 15.06.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
215/2001 Z. z. Zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo 01.07.2001
216/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov 01.07.2001
217/2001 Z. z. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení 01.07.2001