Čiastka č. 231/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
596/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula a Spišská Sobota 01.01.2002
597/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností